صندوق ذخیره دولتی 29 عنوان دارو خریداری می کند

صندوق ذخیره دولتی 29 عنوان دارو خریداری می کند

Tainynews – صندوق ذخیره دولتی 29 عنوان دارو خریداری کرده است.

داروها به عنوان بخشی از آماده سازی موج ویروس کرونا برای تهیه مجدد ذخیره تجهیزات پزشکی خریداری شدند.

اکنون حدود 70٪ داروهای خریداری شده به انبارهای صندوق تحویل داده شده است. 30٪ باقیمانده داروها از بلاروس ، هند ، روسیه ، اوکراین انتظار می رود.

Author: admin