قرقیزستان تا پایان سال 2019 715000 مستمری بگیر داشت

قرقیزستان تا پایان سال 2019 715000 مستمری بگیر داشت

تصویر نماینده

Tainynews – کمیته آمار ملی گزارش داد: در پایان سال 2019 حدود 715000 مستمری بگیر در صندوق اجتماعی قرقیزستان ثبت نام کردند.

74٪ آنها مستمری بگیرانی هستند که به سن بازنشستگی رسیده اند.

متوسط ​​حقوق بازنشستگی ماهانه در سال 2019 ، 5960 مادر ساخته شده است ، این 1.4 برابر بیشتر از حداقل بودجه معیشت بازنشستگان است – 4،287 مادر.

هزینه های صندوق اجتماعی برای حقوق بازنشستگی در سال 2019 ، 85.3 درصد بوده است.

Author: admin