دولت قرقیزستان نگران احیای مجدد پرونده های COVID-19 است

دولت قرقیزستان نگران احیای مجدد پرونده های COVID-19 است

Tainynews – کوباتبک بورونوف ، نخست وزیر ، گفت: قرقیزستان 46841 مورد COVID-19 را در اول اکتبر ثبت کرده است. تعداد ویروس های کرونا ویروس روزانه در حال افزایش است.

نخست وزیر گفت: “امروز 172 مورد جدید داریم ، از جمله 122 مورد PCR تایید شده از ویروس کرونا و 60 مورد ذات الریه. اگر به آمارهای قبلی نگاه کنیم ، قبلاً ذات الریه بیشتر بودیم. ما نگران افزایش عفونت های ویروس کرونا هستیم.”

در مناطق جنوبی کشور وضعیت در حال تغییر است. متخصصان باتجربه ای به آنجا اعزام شدند که در پاسخگویی به COVID-19 به کارگران پزشکی محلی کمک خواهند کرد.

Author: admin