آزمایش انبوه مخاطبین موارد COVID-19 تأیید شده در منطقه اوش آغاز می شود

آزمایش انبوه مخاطبین موارد COVID-19 تأیید شده در منطقه اوش آغاز می شود

Tainynews – Turmush گزارش داد: آزمایش گسترده تماس با ما از موارد تایید شده COVID-19 در منطقه اوش آغاز شده است.

تیم های تلفن همراه از متخصصان پزشکی از خانواده هایی که کوراو ویروس تأیید شده است و تماس از طریق قرنطینه خانه از 25 آوریل در مناطق نوکات ، اوزن ، کارا-سو ، ولسوالی های چون-آلای بازدید می کنند ، بازدید می کنند.

دما اندازه گیری می شود و آزمایش های COVID-19 RT-PCR انجام می شود.

دولت منطقه اوش گفت كه این فرایند با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر عفونت كروناویروس انجام می شود.

174 نفر در منطقه اوزگن ، 301 در منطقه کارا-سو مورد آزمایش قرار گرفتند ، تمام مخاطبین تاکنون در منطقه چون-آلای آزمایش شده اند.

Author: admin

پاسخی بگذارید