قزاقستان 65 مورد جدید COVID-19 و 234 مورد ذات الریه را ثبت کرده است

قزاقستان 65 مورد جدید COVID-19 و 234 مورد ذات الریه را ثبت کرده است

عکس: وزارت بهداشت قزاقستان

Tainynews – قزاقستان تا صبح 2 اکتبر 65 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا 108،044 مورد است.

91 بیمار دیروز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و مجموع بهبودی ها را به 103،028 رسید.

234 مورد پنومونی جدید با علائم ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته ثبت شده است. 95 بیمار از ذات الریه بهبود یافتند و 2 نفر فوت کردند.

تعداد کل موارد ذات الریه از اول آگوست 33،212 نفر بوده است. در مجموع 27،337 بیمار از ذات الریه بهبود یافتند و 357 نفر فوت کردند.

Author: admin