در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 2660 می رسد

در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 2660 می رسد

Tainynews – هشت مورد جدید COVID-19 توسط 2.35 p.m. در قزاقستان آنها شامل 7 مورد در منطقه آلماتی ، 1 در ریگن Akmola بودند.

تعداد کل موارد تائید شده تاکنون به 2660 مورد رسیده است که از این تعداد 842 مورد در آلماتی ، 479 مورد در نورالسلطان ، 177 مورد در منطقه کیزلوردا ، 162 مورد در شیمکنت ، 116 مورد در منطقه قزاقستان غربی ، 113 مورد در ریگان کاراگاندا ، 108 مورد در منطقه ترکستان ، 108 مورد منطقه آتیرائو ، 104 در منطقه جامبل ، 94 در منطقه پاولودار ، 93 در منطقه آکومولا ، 93 مورد در منطقه آلماتی ، 55 مورد در منطقه آکتوب ، 43 منطقه در منطقه کاستانا ، 30 در منطقه قزاقستان شمالی ، 30 مورد در منطقه مانگیستائو ، 16 مورد در منطقه قزاقستان شرقی.

Author: admin

پاسخی بگذارید