رعایت موازین بهداشتی باید در کلیه مراکز رای دهی در سراسر قرقیزستان – نخست وزیر اطمینان حاصل شود

رعایت موازین بهداشتی باید در تمام مراکز رای دهی در سراسر قرقیزستان – نخست وزیر اطمینان حاصل شود

Tainynews نخست وزیر کوباتبک بورونوف در جلسه تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گفت: احترام به پروتکل های COVID-19 باید در همه مراکز رای گیری تضمین شود.

نخست وزیر گفت: “تعداد زیادی از مردم در روز انتخابات به مراكز اخذ رأی خواهند آمد. مهم است كه كنترل قوانین بهداشتی توسط همه شهروندان كنترل شود.”

کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که بسته به تعداد رأی دهندگان ثبت نام شده در شعبه اخذ رأی ، ضد عفونی کننده ها و ماسک های صورت به همه مراکز رای دهی ارائه می شود. در کل 3.5 میلیون ماسک صورت عرضه شد.

نخست وزیر بورونوف اظهار داشت: “هم رای دهندگان و هم اعضای کمیسیون انتخابات باید از قوانین بهداشتی پیروی کنند. در دسترس بودن مواد ضد عفونی کننده مشکلی وجود ندارد.”

Author: admin