پل به ارزش 629000 دلار در ازبکستان فرو ریخت

پل به ارزش 629000 دلار در ازبکستان فرو ریخت

Tainynews – تحقیقات در ازبکستان برای ریزش پل در منطقه کومکورگان در منطقه سرخندریا مجدداً آغاز شد.

این پل بیش از 1.5 سال پیش به بهره برداری رسیده است. برای ساخت آن بیش از 629000 دلار هزینه شد.

تحقیقات در حین قرنطینه به حالت تعلیق درآمد ، اما سپس در تاریخ 29 سپتامبر مجدداً آغاز شد.

Author: admin