قرقیزستان 19129 تن لبنیات صادر کرد

قرقیزستان 19129 تن فرآورده های لبنی صادر کرد

Tainynews وزارت کشاورزی و صنایع غذایی گفت: صادرات محصولات غذایی و فرآوری شده در 7 ماه سال 2020 به 4،823.1 میلیون سوم و 64،967،200 دلار رسیده است.

صادرات محصولات غذایی و فرآوری شده 11.3٪ به پول ملی کاهش یافته و 16.7٪ با دلار کاهش یافته است.

صادرات محصولات لبنی به مبلغ 19129،6 تن به مبلغ 26،477،700 دلار بوده است. در مقایسه با سال 2019 ، صادرات محصولات لبنی از نظر فیزیکی 27.1٪ و از نظر پول 11.7٪ افزایش یافته است.

Author: admin