بیش از 2،000 پلیس برای خدمت در رژیم تقویت شده در بیشکک در زمان انتخابات

بیش از 2،000 پلیس برای خدمت در رژیم تقویت شده در بیشکک در زمان انتخابات

Tainynews – اداره پلیس بیشکک در 2 اکتبر گفت: در جریان انتخابات پارلمان قرقیزستان ، پلیس شهر بیشکک در یک رژیم تقویت شده برای اطمینان از امنیت شهروندان کار خواهد کرد.

بیش از 2000 پلیس در رژیم تقویت شده خدمت خواهند کرد. کلیه الزامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک در کلیه مراکز اخذ رأی رعایت خواهد شد.

پلیس افزود ، هرگونه تحریک در جریان انتخابات بلافاصله سرکوب خواهد شد.

انتخابات مجلس قرار است 4 اکتبر برگزار شود.

Author: admin