تحقیق درباره نقض حریم خصوصی پس از فیلم با دانشجویان AUCA آغاز شد

تحقیق درباره نقض حریم خصوصی پس از فیلم با دانشجویان AUCA آغاز شد

Tainynews – دادستانی عمومی قرقیزستان در 2 اکتبر گزارش داد ، پلیس در بیشکک تحقیقات مقدماتی را در مورد پخش فیلم ویدیویی در مورد یک حزب سیاسی که ظاهراً یک دانشجو و فارغ التحصیل از AUCA را نشان می دهد ، آغاز کرد.

تحقیق درباره نقض حریم خصوصی آغاز شد.

در این بیانیه آمده است كه كار در كشف تخلفات قانون انتخابات در حال انجام است.

Author: admin