افسر پلیس مالی به جرم رشوه گسترده دستگیر شد

افسر پلیس مالی به جرم رشوه گسترده دستگیر شد

Tainynews – سرویس مبارزه با فساد اداری کمیته امنیت ملی یک افسر سرویس دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی (پلیس مالی) را به جرم زورگیری بازداشت کرد …

Author: admin