تاجیکستان و ترکیه پروازهای منظم را از سر می گیرند

تاجیکستان و ترکیه پروازهای منظم را از سر می گیرند

تصویر نماینده

Tainynews – آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان راه اندازی مجدد پروازهای بین دوشنبه و استانبول را تصویب کرد.

خطوط هوایی ترکی و سامون ایر هفته ای یکبار پروازهای دوشنبه به استانبول را انجام خواهند داد.

پروازها با رعایت دقیق پروتکل های COVID-19 تاجیکستان و ترکیه انجام می شوند.

هواپیمایی ترکیش و سامون ایر هنوز تاریخ از سرگیری پروازها و هزینه بلیط هواپیما را اعلام نکرده اند.

آسیا-پلاس گزارش داد که پروازهای عادی از 8 اکتبر آغاز می شود.

تاجیکستان پروازها را از 20 مارس متوقف کرد.

از 21 ژوئیه ، پروازهای دوشنبه به دبی از سر گرفته شد.

تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و چین در مورد از سرگیری پروازهای منظم است.

Author: admin