سکوت مبارزاتی پیش از رای گیری در پارلمان در قرقیزستان مشاهده شد

سکوت مبارزاتی پیش از رای گیری در پارلمان در قرقیزستان مشاهده شد

Tainynews – روز سکوت مبارزات انتخاباتی در قرقیزستان در تاریخ 3 اکتبر از ساعت 00:00 پیش از انتخابات پارلمانی در قرقیزستان آغاز شد.

طبق قانون انتخابات ، مبارزات انتخاباتی 24 ساعت قبل از روز انتخابات به پایان می رسد.

در این روز ، هرگونه تبلیغات انتخاباتی ، درخواست های عمومی و رویدادهای گسترده خواستار شرکت در انتخابات ممنوع است.

16 حزب برای کرسی های بدنه قانونگذاری قرقیزستان نامزد می شوند.

انتخابات مجلس در 4 اکتبر از ساعت 8:00 تا 20:00 برگزار می شود.

Author: admin