طی روز گذشته 141 نفر در قرقیزستان بهبود یافتند

طی روز گذشته 141 نفر در قرقیزستان بهبود یافتند

Tainynews – 141 نفر از ویروس کرونا بهبود یافتند و جامعه از 3 اکتبر در قرقیزستان به ذات الریه مبتلا شد ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا.

14 نفر در بیشکک ، در اوش – 26 ، منطقه چوی – 6 ، منطقه اوش – 40 ، منطقه تالاس – 5 ، منطقه نارین – 2 ، منطقه ایسیک کول – 17 ، منطقه جلال آباد – 16 ، منطقه باتکن – 15 بهبود یافتند.

کل موارد تایید شده کشور از ماه مارس به 47184 رسیده است 43،278 از آنها تاکنون بهبود یافته است.

Author: admin