10 کارگر بهداشتی طی یک روز گذشته در قرقیزستان به COVID-19 مبتلا شدند

10 کارگر بهداشتی طی یک روز گذشته در قرقیزستان به COVID-19 مبتلا شدند

Tainynews – 10 کارگر بهداشتی طی روز گذشته آزمایش مثبت COVID-19 را در قرقیزستان انجام دادند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا.

منطقه اوش 4 مورد ویروس کرونا را در بین کارکنان بهداشت گزارش داد ، منطقه جلال آباد – 2 ، منطقه باتکن – 2 ، بیشکک – 1 ، شهر اوش – 1.

3 کارگر بهداشت پس از بهبود از بیمارستان ها مرخص شدند و 6 کارمند بهداشت به انزوای خانه پایان دادند.

تعداد کل موارد COVID-19 در میان کارکنان بهداشت به 3،304 مورد رسیده و 3،038 مورد بهبود یافته است.

Author: admin