تعداد ویروس کرونا ازبکستان به 57924 می رسد

تعداد ویروس کرونا ازبکستان به 57924 می رسد

Tainynews – تعداد موارد تایید شده ویروس کرونا در ازبکستان از ساعت 10:00 صبح 3 اکتبر به 57924 (148 مورد جدید) رسیده است.

موارد جدید در تاشکند – 85 نفر ، در منطقه تاشکند – 23 ، 19 نفر در منطقه جیزاخ ، 12 نفر در منطقه سمرقند ، 9 نفر در منطقه نامنگان کشف شده است.

1 بیمار ویروس کرونا یک شب درگذشت.

54،456 نفر آلوده به ویروس کرونا (94٪) در کشور بهبود یافته اند.

2،992 بیمار به درمان خود در بیمارستان ادامه می دهند.

Author: admin