رای گیری در خانه در قرقیزستان آغاز می شود (در تصاویر)

رای گیری در خانه در قرقیزستان آغاز می شود (در تصاویر)

Tainynews – رای گیری در خارج از مراکز رای دهی در قرقیزستان در تاریخ 3 اکتبر آغاز شد.

رأی دهندگان واجد شرایط که به دلیل مشکلات بهداشتی یا از کارافتادگی از نظر جسمی نمی توانند خود را به مراکز رای دهی برسانند ، حق رأی دادن در خانه دارند.

کمیسیون انتخابات حوزه 1003 در بیشکک بازدید از آن شهروندان را ترتیب داد. در ساعت 8 صبح اعضای کمیسیون انتخابات و ناظران در محل رای گیری جمع شدند.

گروهی از اعضای کمیسیون رای گیری به همراه یک افسر پلیس با صندوق های رای گیری قابل حمل از رای دهندگان دیدار کردند.

Author: admin