روز گذشته 486 مورد ویروس کرونا در ازبکستان گزارش شده است

روز گذشته 486 مورد ویروس کرونا در ازبکستان گزارش شده است

Tainynews وزارت بهداشت گفت: ازبکستان در تاریخ 2 اکتبر 486 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده و کل موارد را به 57،776 مورد رسانده است.

3 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در روز گذشته درگذشت. تعداد کشته ها از ابتدای شیوع همه گیر به 475 نفر رسیده است.

54،456 نفر بهبود یافتند و این میزان بهبودی 94٪ است.

2،845 بیمار تحت درمان در بیمارستان ها هستند ، 573 نفر از آنها وخیم هستند.

252 بیمار در شرایط بسیار جدی هستند.

Author: admin