17.73 درصد رای دهندگان از ساعت 12.00 در انتخابات پارلمانی قرقیزستان رای داده اند

Tainynews کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد ، 624،598 شهروند یا 17.73٪ رای دهندگان از ساعت 12.00 در انتخابات پارلمانی قرقیزستان رای داده اند.

میزان مشارکت رای دهندگان در مناطق قرقیزستان به شرح زیر است:

منطقه جلال آباد – 125،225 یا 19.45٪

منطقه اوش – 120،423 یا 17.64٪

منطقه چوی – 99،013 یا 16.88٪

بیشکک – 84،106 یا 16.9٪

منطقه ایسیک کول – 47،971 یا 16.5٪

اوش – 37،869 یا 21٪

منطقه نارین – 32360 یا 18.31٪

منطقه تالاس – 28130 یا 18.88٪

منطقه باتکن – 49،610.

در مجموع 3،524،554 رأی دهنده ثبت شده اند.

16 حزب در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند.

Author: admin