حدود 150 کارگر پزشکی در خط مقدم COVID-19 در قرقیزستان باقی مانده اند

حدود 150 کارگر پزشکی در خط مقدم COVID-19 در قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: حدود 150 حرفه پزشکی در مناطق قرمز COVID-19 برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا فعالیت می کنند.

سرویس مطبوعاتی وزارت بهداشت گفت که آنها در انتخابات پارلمانی رأی نخواهند داد.

Author: admin