رسوبلیکا به نتایج انتخابات پارلمان شک دارد

رسوبلیکا به نتایج انتخابات پارلمانی شک دارد

Tainynews میرلان جینچوروف ، رئیس حزب ، امروز در جلسه توجیهی گفت: حزب رسوبلیکا به نتایج انتخابات پارلمان شک دارد.

“خرید رای زیاد و شکایات زیادی در مورد تخلفات وجود داشت. نیمی از میلیون شهروند ، که مراکز رای گیری خود را از طریق فرم شماره 2 تغییر دادند ، نتایج انتخابات را تعیین کردند. ما منتظر پروتکل ها و اقدامات نهایی خواهیم بود و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد میرلان جینچوروف گفت: کمیسیون مرکزی انتخابات باید تمام حقایق ابراز شده توسط حزب رسوبلیکا را بررسی کند.

روسلان کازاکباف ، نامزد انتخابات ، از حمایت شهروندان تشکر کرد

وی گفت: “تیم حزب بیش از همه امروز تخلفات را کشف کرد.”

Author: admin