نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان از ساعت 00.30 صبح 5 اکتبر

نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان از ساعت 00.30 صبح 5 اکتبر

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان نتایج اولیه انتخابات پارلمانی را از ساعت 00.30 صبح منتشر کرد.

آرا preliminary مقدماتی احزاب سیاسی به شرح زیر است:

– بیریمدیک – 24.54٪

– مکنیم قرقیزستان – 23.9٪

– قرقیزستان – 8.74٪

– بوتون قرقیزستان – 7.09٪

– مکنچیل – 6.85٪

– Respublika – 5.8٪

– آتا مکن – 4.03٪

– ییمان نورو – 3.35٪

– بیر بول – 3.03

– چون کازات – 2.33٪

– زمانمنداش – 2.15٪

– سوسیال دموکرات ها – 2.12٪

– اصلاحات – 1.64٪

– Meken Yntymagy – 0.63٪

اردو – 0.22٪

حزب جانبازان جنگ افغانستان – 0.17٪

در برابر همه احزاب – 1.79٪.

Author: admin