نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان از ساعت 11.20 شب

نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان از ساعت 11.20 شب

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی را از ساعت 11.20 شب اعلام کرد.

آرا following زیر توسط احزاب کسب شد:

– بیریمدیک – 24.53٪

– مکنیم قرقیزستان – 23.9٪

– قرقیزستان – 8.74٪

– بوتون قرقیزستان – 7.9٪

– مکنچیل – 6.85٪

– Respublika – 5.81٪

– آتا مکن – 4.4٪

– ییمان نورو – 3.35٪

– بیر بول – 3.3٪

– چون کازات – 2.33٪

– زمانمنداش – 2.15٪

– سوسیال دموکرات ها – 2.12٪

– اصلاحات – 1.64٪

– Meken Yntymagy – 0.63٪

– اردو – 0.22٪

– حزب جانبازان جنگ افغانستان – 0.17٪

در برابر همه – 1.79٪

Author: admin