178 شهروند قرقیزستان از بیبیکک از دبی وارد می شوند

178 شهروند قرقیزستان از بیبیکک از دبی وارد می شوند

Tainynews وزارت امور خارجه گفت: 178 شهروند قرقیزستان در تاریخ 26 آوریل از بیبیکک از دبی وارد شدند.

وزارت امور خارجه پیش از این در مورد ترتیب پرواز پرواز با مقامات هواپیمایی امارات برای هدایت هوایی شهروندان قرقیزستان مذاکره کرده بود.

توافق اولیه در مورد پروازهای اضافی از امارات به قرقیزستان از 3 تا 10 ماه مه به دست آمد.

Author: admin

پاسخی بگذارید