12 حزب خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی هستند

12 حزب خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی هستند

Tainynews – احزاب سیاسی که امروز در میدان آلا تو تجمع کرده اند از کمیسیون مرکزی انتخابات خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی و تعیین زمان انتخابات جدید شده اند …

Author: admin