پلیس ضد شورش شروع به متفرق کردن معترضین در میدان Ala-Too کرد

پلیس ضد شورش شروع به متفرق کردن معترضین در میدان Ala-Too کرد

Tainynews

پلیس ضد شورش تجمع معترضین در میدان Ala-Too در بیشکک را آغاز کرد.

نیروهای پلیس ضد شورش به میدان حرکت کردند.

کامیون های دارای توپ آب و خودروهای زرهی در حال حرکت به سمت معترضان هستند.

بیش از 6000 نفر در میدان جمع شدند. بخشی از آنها زودتر به کاخ سفید نقل مکان کردند و تلاش کردند از داخل حصار بالا بروند تا وارد شوند.

تا ساعت 20:45 دقیقه میدان Ala-Too از معترضین پاکسازی شد.

Author: admin