جانار آکاف از ناحیه پا آسیب جزئی دید

جانار آکاف از ناحیه پا آسیب جزئی دید

Tainynews همسر وی ، جورگال ، در صفحه خود در شبکه های اجتماعی گفت – جانار آکاف ، نامزد عضو پارلمان از حزب آتا مکن ، از ناحیه پا آسیب دید.

جانار آکاف امروز در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در راهپیمایی شرکت کرد.

وی گفت که کمک های اولیه به او ارائه شد.

پلیس امشب با استفاده از نارنجک های مبهوت و گاز اشک آور پراکندگی معترضین را از میدان آغاز کرد.

Author: admin