ماشین پلیس در درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در بیشکک سوخته است

ماشین پلیس در درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در بیشکک سوخته است

Tainynews – یک ماشین پلیس در درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس در نزدیکی فروشگاه TSUM سوخته است.

عکس های این صحنه توسط کاربران شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

Author: admin