گفته می شود که یکی از نامزدهای حزب آتا مکن با نارنجک بی حس کننده مورد اصابت قرار گرفته است

گفته می شود که یکی از نامزدهای حزب آتا مکن با نارنجک بی حس کننده مورد اصابت قرار گرفته است

Tainynews – گفته می شود که نامزد عضو پارلمان از حزب آتا مکن ، الدار آباکیروف ، با نارنجک بی حس کننده مورد اصابت قرار گرفته است. عکس های کاندیدای آسیب دیده در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.

Author: admin