قرقیزستان 164 مورد ویروس کرونا را در 6 اکتبر گزارش کرد

قرقیزستان 164 مورد ویروس کرونا را در 6 اکتبر گزارش کرد

Tainynews – از 6 اکتبر 164 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شد ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا.

موارد جدید تأیید شد: در منطقه باتکن – 59 ، اوش – 22 ، منطقه جلال آباد – 21 ، بیشکک – 20 ، منطقه چوی – 19 ، منطقه اوش – 9 ، منطقه ایسیک کول – 9 ، منطقه نارین – 5.

این تعداد کشور را به 47 799 می رساند.

Author: admin