9 کارمند دیگر بهداشت با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد دارند

9 کارمند دیگر بهداشت با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد دارند

Tainynews – 9 کارگر بهداشت در روز گذشته در قرقیزستان به COVID-19 مبتلا شدند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا.

4 کارمند بهداشتی آزمایش ویروس کرونا را در منطقه باتکن ، 3 نفر در منطقه چوی و 2 نفر در بیشکک انجام دادند.

4 کارگر بهداشت پس از بهبودی به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد کل موارد COVID-19 در میان کارگران بهداشتی در قرقیزستان به 3،336 مورد رسیده و 3،063 مورد بهبود یافته است.

Author: admin