رالی جوانان در خارج از کاخ ورزش در بیشکک

رالی جوانان در خارج از کاخ ورزش در بیشکک

Tainynews – جوانان در خارج از کاخ ورزش در بیشکک تجمع می کنند.

وبلاگ نویسان ، هنرمندان ، نمایندگان آتا مکن ، بیر بول و دیگران در آنجا حضور دارند.

حدود 200 جوان می گویند که آنها در اعتراض به سیاستمداران قدیمی به اینجا آمده اند ، آنها چهره های تازه را در قدرت می خواهند.

یک گروه گشت شهروندان برای محافظت از شهر در برابر غارتگران تشکیل شد.

Author: admin