رئیس مجلس پارلمان استعفا داد

رئیس مجلس پارلمان استعفا داد

Tainynews – دستان جامابکوف ، رئیس پارلمان استعفا داد. این اطلاعات از جلسه فوق العاده پارلمان در هتل دوستوک گرفته شده است.

نمایندگان در حال بررسی استعفا هستند.

رای گیری در حال انجام است.

Author: admin