میکیتیبک عبدیلدایف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد

میکیتیبک عبدیلدایف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد

Tainynews – کمیته قانون اساسی پارلمان قرقیزستان معرفی مایکتیبک عبدیلدایف را به عنوان رئیس مجلس تصویب کرد. این موضوع در جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان در تاریخ 6 اکتبر در هتل دوستوک اعلام شد.

قانون گذاران به اتفاق آرا به نامزد رأی دادند.

عبدیلدایف گفت: “یک دوره دشوار فرا رسیده است. من در هیچ یک از انتخابات آینده شرکت نخواهم کرد. من می خواهم به وظیفه خود عمل کنم.”

Author: admin