نخست وزیر بورونوف استعفا داد – خبرگزاری AKIpress

نخست وزیر بورونوف استعفا داد

Tainynews – نخست وزیر كوباتبك بورونوف استعفا داد. این اطلاعات از جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان در هتل دوستوک گرفته شده است.

نمایندگان در حال بررسی استعفا هستند.

Author: admin