بیشتر بانک ها به دلایل امنیتی خودپردازها را از کار انداختند: اتحادیه بانک ها

بیشتر بانک ها به دلایل امنیتی خودپردازها را از کار انداختند: اتحادیه بانک ها

بانک دمیر

Tainynews انور عبدرایف ، رئیس اتحادیه بانک ها ، گفت: بسیاری از بانک ها به دلایل امنیتی خودپردازها را از کار انداخته اند.

به گفته وی ، اگر وضعیت در عرض 2 روز تثبیت شود ، بانک ها خدمات خود را به طور کامل آغاز می کنند.

اوایل امروز ، افراد ناشناس به شعبه ای از بانک Demir در خیابان Erkindik حمله کردند.

Author: admin