معاون سابق نخست وزیر قرقیزستان به دلیل دارایی غیرقانونی آزاد شده از زندان در حبس خانگی به 9 سال زندان محکوم شد

معاون سابق نخست وزیر قرقیزستان به اتهام ثروت غیرقانونی آزاد شده از زندان در حبس خانگی به 9 سال زندان محکوم شد

Tainynews دادستان منطقه Pervomai بیشکک میزان محرومیت را برای معاون نخست وزیر سابق Duishenbek Zilaliyev تغییر داد ، وکیل وی Taalaigul Toktakunova در 7 اکتبر گفت …

Author: admin