169 نفر پس از ناآرامی های بیشکک در یک روز به دنبال کمک پزشکی بودند

169 نفر پس از ناآرامی های بیشکک در یک روز به دنبال کمک پزشکی بودند

Tainynews وزارت بهداشت در 7 اکتبر گزارش داد که 169 نفر در طی یک روز پس از اختلالات در بیشکک به دنبال کمک پزشکی بودند.

طبق اطلاعات عملیاتی 12:30 در 7 اکتبر ، در مجموع 205 مصدوم در بیمارستان های پایتخت تحت معالجه قرار می گیرند.

پس از این اختلالات در بیشکک ، در مجموع 911 مجروح به سازمان های بهداشتی مراجعه کردند ، 705 نفر از آنها برای درمان سرپایی فرستاده شدند ، 205 نفر در بیمارستان بستری شدند و یک مصدوم درگذشت.

پنج بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند.

Author: admin