روسیه بیش از 11000 مورد ویروس کرونا در روز گزارش می کند

روسیه بیش از 11000 مورد ویروس کرونا در روز گزارش می کند

Tainynews – روسیه طی 24 ساعت گذشته 11،115 مورد جدید COVID-19 را ثبت کرده است. 3،019 مورد بدون علامت است.

موارد جدید در 85 منطقه کشور ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا ویروس کرونا 1،248،619 نفر بوده است.

202 مورد کشنده مرتبط با COVID-19 ثبت شد. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا ویروس 21865 نفر است.

237،371 تحت نظر پزشکی باقی مانده است.

Author: admin