پایگاه هوایی روسیه در قرقیزستان با افزایش هشدار امنیتی

پایگاه هوایی روسیه در قرقیزستان با افزایش هشدار امنیتی

Tainynews – پایگاه هوایی روسیه در کانت به دلیل تشدید اوضاع سیاسی داخلی در قرقیزستان در آماده باش شدید امنیتی است.

در بیانیه پایگاه هوایی روسیه آمده است: “به منظور جلوگیری از تحریکات ناشی از تشدید تنش ، اقدامات احتیاطی بیشتری در برابر تهدیدات تروریستی انجام می شود.”

در این بیانیه آمده است ، تمام فعالیت های برنامه ریزی شده طبق برنامه انجام می شود.

پایگاه هوایی در کانت ، م componentلفه هواپیمایی نیروهای واکنش سریع جمعی است. این کشور از فضای هوایی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ، قرقیزستان در میان آنها دفاع می کند. این پایگاه دارای هواپیماهای جنگی Su-25 و بالگردهای MI-8 MTV است.

Author: admin