کمیته امنیت ملی بازداشت تیلک ماترائیموف در مرز با ازبکستان را تأیید کرد

کمیته امنیت ملی بازداشت تیلک ماترائیموف در مرز با ازبکستان را تأیید کرد

Tainynews – کمیته امنیت ملی دولت بازداشت تیلک ماترائیموف را در مرز با ازبکستان تأیید کرد. او با پسر و برادرزاده اش بود.

کمیته امنیت ملی گفت: “تیلک ماترائیموف و بستگان نزدیک وی (پسر و برادرزاده ها) ، محافظ توسط نیروهای مرزبانی ازبکستان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز در 6 اکتبر بازداشت شدند.”

تیلک ماترائیموف برادر کوچکتر رائیم ماترائیموف ، معاون سابق رئیس خدمات گمرکات دولتی است که به دلیل ادعای ثروت خود که به دلیل طرح های فساد در گمرکات به دست آورد ، به Raim-Million معروف است.

Author: admin