روسای جمهور قزاقستان و ازبکستان درباره وضعیت قرقیزستان گفتگو کردند

روسای جمهور قزاقستان و ازبکستان درباره وضعیت قرقیزستان گفتگو کردند

Tainynews – شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در 7 اکتبر با کسیم-جامارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان مکالمه تلفنی داشت.

آنها در مورد تعمیق همکاری های دو جانبه و رویدادهای جاری در منطقه گفتگو کردند.

دفتر رهبر ازبکستان گفت: روسای جمهور ازبکستان و قزاقستان امیدوارند که سریعترین وضعیت در قرقیزستان مطابق با قانون اساسی و قوانین ملی تثبیت شود.

توكایف اظهار داشت كه قزاقستان به تقویت مشاركت متحد و استراتژیك با قرقیزستان برادرانه پایبند است.

Author: admin