گفتگوها درباره برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان در حال انجام است

گفتگوها درباره برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان در حال انجام است

Tainynews ابراهیم نوراكون اولو ، رئیس سرویس مطبوعاتی پارلمان ، گفت: – رهبران فراکسیون های پارلمان در حال رایزنی درباره جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان هستند.

وی گفت: “سخنگوی Myktybek Abdyldayev امروز وضعیت ساختمان پارلمان را بررسی كرد. هنوز برگزاری جلسات عمومی در ساختمان غیرممكن است. كارمندان دفتر امور عمومی پارلمان در حال انجام اقداماتی برای از سرگیری كار عادی پارلمان هستند.”

هر جلسه با گروه نمایندگان بسیار طولانی است ، رئیس مجلس در حال گفتگو است.

جانار آکائف ، نماینده مجلس گفت پیش از این جلسه فوق العاده پارلمان در 7 اکتبر برگزار خواهد شد.

Author: admin