انجمن می گوید ، شرکت ها میلیون ها دلار ضرر داشته اند

انجمن می گوید ، شرکت ها میلیون ها دلار ضرر داشته اند

Tainynews – “Gulnara Uskenbayeva” رئیس اتحادیه تامین کنندگان گفت: “حتی اکنون می توانیم در مورد میلیون ها دلار ضرر برای تجارت صحبت کنیم.”

وی گفت که شرکت های معدنی بیشتر از وضعیت فعلی رنج می برند. وی گفت: “برخی از بانک ها و کافه ها نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.”

بنگاه ها فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند ، این بدان معناست که دولت پرداخت مالیات دریافت نخواهد کرد و کارگران بدون حقوق باقی مانده اند.

مدیر اجرایی شورای تجارت بین الملل عسکر سیدیکوف گفت که ماشین آلات معدن طلای جروئی به ارزش حدود 3 میلیون دلار سوخته است.

وی افزود كه حوزه بوزیمچك فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد و این شركت ماهانه 100 میلیون جریمه مالیات به ایالت پرداخت می كند.

Author: admin