همه دادگاه ها از 8 اکتبر در قرقیزستان به طور معمول کار می کنند

همه دادگاه ها از 8 اکتبر در قرقیزستان به طور معمول کار می کنند

Tainynews دادگاه عالی گفت: – از 8 اکتبر در قرقیزستان همه دادگاه ها به طور معمول کار می کنند.

دادگاه عالی گفت که دادگاه های تعیین شده برای 6 تا 7 اکتبر در دیوان عالی کشور به دلیل ناآرامی در کشور به تعویق افتاد.

Author: admin