140 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

140 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 140 نفر در روز گذشته از ویروس کرونا در قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در تاریخ 9 اکتبر.

منطقه اوش 41 مورد بهبودی جدید گزارش داده است ، منطقه جلال آباد – 21 ، شهر اوش – 24 ، منطقه باتکن – 20 ، بیشکک – 13 ، منطقه چوی – 13 ، منطقه ایسیک کول – 8.

تعداد کل بازیابی ها از زمان ابتلا به بیماری همه گیر به 44 097 مورد رسیده است.

Author: admin