کاوش جنایی در میدان Ala-Too منجر به بی نظمی شد

کاوش جنایی در میدان Ala-Too منجر به بی نظمی شد

Tainynews – اداره پلیس شهر بیشکک گزارش داد ، تحقیقات جنایی در زمینه اختلالات در میدان آلا-تو آغاز شد.

طرفداران احزاب مختلف و رهبران آنها در تاریخ 9 اکتبر در میدان Ala-Too گرد هم آمدند. آنها طرفداران احزاب دیگر را به بازگشت به چارچوب قانونی فراخواندند. درگیری بوجود آمده به اختلالات جمعی تبدیل شد.

افراد ناشناس با سنگ به گروهی از افراد در تریبون حمله کردند. اداره پلیس گزارش داد: “از سلاح گرم استفاده شده است. براساس اطلاعات اولیه ، دو نفر زخمی شدند.

حدود ساعت 6.45 بعد از ظهر 5 شهروند با جراحات مختلف به بیمارستان منتقل شدند.

معاینات پزشکی قانونی لازم تعیین شد.

Author: admin