وضعیت اضطراری در بیشکک از 10 اکتبر آغاز می شود – وزارت کشور

وضعیت اضطراری در بیشکک از 10 اکتبر آغاز می شود – وزارت کشور

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت کشور گزارش داد – وضعیت اضطراری از 10 اکتبر اجرا می شود.

رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز با اعلام دستور وضعیت فوق العاده در بیشکک ، این دستور را امضا کرد.

وضعیت اضطراری از ساعت 8:00 بعد از ظهر اعلام می شود. 9 اکتبر تا 8.00 صبح 21 اکتبر.

معاون وزیر کشور آلمازبک اوروزالیف به عنوان فرمانده بیشکک برای دوره وضعیت اضطراری منصوب شده است.

سرویس مطبوعاتی وزارت کشور گزارش داد: “وزارت کشور اعلام کرد که وضعیت اضطراری از 10 اکتبر در بیشکک با هدف سریعترین تثبیت اوضاع سیاسی – اجتماعی و برقراری نظم عمومی به اجرا در می آید.”

Author: admin