پارلمان قرقیزستان فردا در محل اقامت ایالت آلا آرچا تشکیل جلسه می دهد

مجلس قرقیزستان فردا در محل اقامت ایالت آلا آرچا تشکیل جلسه می دهد

Tainynews – جلسه پارلمان قرقیزستان در تاریخ 10 اکتبر در محل اقامت ایالت آلا آرچا برگزار می شود.

آیدا کاسیمالیوا ، معاون رئیس مجلس ، به AKIpress گفت: تصویب وضعیت اضطراری اعلام شده ، بررسی نامزدی سدیر جپاروف برای نخست وزیری در دستور کار این جلسه است.

Author: admin